دسته: تئوری موسیقی

سلفژ و تئوری بنیادین موسیقی ، پایه و اساس آن هستند . در این بخش از وبسایت به بررسی آنها و مقالات مرتبط می پردازیم .

0

سرعت و اسامی آن در موسیقی

احتمالا بارها و بارها در پارتیتورهای مختلف با کلماتی که نشانگر سرعت قطعه هستند ، آشنا شده اید . در این پست تمامی این سرعت ها به ترتیب و به تدریج از کم به زیاد نوشته شده است .به طور مثال آداجیو به یکی از تمپوهای موسیقی گفته می‌شود که ریتمی آهسته و سنگین دارد. ضربآهنگ یک قطعه آداجیو به طور متوسط هفتاد ضرب در دقیقه‌است…