دسته: ژانرها

مقالاتی که درباره ژانرهای موسیقی و عواطف آنها می نویسم .

0

نگاهی به موسیقی عصر جدید (NewAge)

در سراسر دنیا بنا براحساسات وعواطف فردی و اجتماعی، نگرش هاو رفتار ها ،نیازهای مختلف وجود دارد. ذائقه مشکل پسند انسان ها و سلایق گوناگون آنها ، در درک و دریافت اجزای محیط پیرامونش او را بر آن واداشته تا برای بیان نیاز های روحی و قلبی خود از طریق هنر اقدام نماید و طبیعتا به پهنای دنیا و به اندازه فهم هر انسان ، نیازهای هنری نیز برای بیان ناگفته ها در تک تک نقاط دنیا متفاوت است اما …