دسته: خانواده زهی – آرشه ای ها ( Strings )

گروه زهی ارشه ای ها شامل : 1-ویولون یک ها 2-ویولون دوم ها 3-ویولاها 4-ویلنسل ها 5-کنترباس ها (دوبل باس ها )

سازهای زهی یا زه ‌صداها سازهایی هستند که، در آنها صدا از ارتعاش بین زه با سیم ایجاد می شود که می توان با کشیدن آرشه، زخمه زدن، ضربه زدن و … به روی سیم، صداهای مختلفی را ایجاد نمود.ویولون (Violin)، ویولا (Viola)، ویولونسل (Cello) و کُنترباس (Double Bass) گروه اصلی سازهای زهی ارکستر را تشکیل می‌دهند.در سازهای این خانواده رنگبندی جنس صداها و همچنین وسعت صدایی تفاوت های بسیاری وجود دارد .

تمامی مطالب این دسته ، مربوط به کتاب هنر ارکستراسیون نوشته مسعود یزدی نژاد می باشد ، که با رضایت نویسنده ، به صورت آزمایشی منتشر می شود .