دسته: ویولن

تمامی مطالب این دسته ، مربوط به کتاب هنر ارکستراسیون نوشته مسعود یزدی نژاد می باشد ، که با رضایت نویسنده ، به صورت آزمایشی منتشر می شود .