ارکسترال

8

ساز شناسی : ویولن از خانواده زهی – آرشه ای ها (اختصاصی)

ویولون (Violin) : ۱-معرفی : ویولن، ویلن (Violin)  ، کوچکترین و زیرصداترین عضو خانواده سازهای زهی- آرشه ای است که توانایی بالا و منحصر به فرد آن در اجرای ملودی و هارمونی زبانزد است...