ارکسترال .: Orchestral

0

معرفی کتاب مرجع : گام به گام با ارکستراسیون معاصر : راهنمای عملی سازها ، انسامبل ها و نوازندگان (انگلیسی)

کتابی که در این پست به معرفی آن می پردازیم ، بدون شک یکی از بهترین کتاب های چاپ اخیر دنیا (۲۰۱۴) در حوزه ارکستراسیون می باشد که به صورت موشکافانه به هنرجویان ،...