ارکسترال

0

انواع ارکستر

ارکسترها بر اساس زمان ظهور و تعداد ساز وچینش آنها بخش های مختلفی تقسیم می شوند: ۱٫ارکستر باروک ۲- ارکستر مجلسی ۳ – ارکستر کلاسیک ۴٫ارکستر سمفونیک ۵٫ارکستر فیل هارمونیک ۱٫ارکستر باروک : یکی...